Jdi na obsah Jdi na menu
 


Hannoverský kůň

Hannoverský kůň je velmi známý kůň pocházející z Německa. Je vysoký od 160 do 175 cm a většinou je ryzí, ale objevují se i vraníci, hnědáci a poměrně málo bělouši. Hannover má většinou dobrosrdečnou povahu a klidný temperament. Hannoverský kůň je velký, impozantní a nepříliš ušlechtilou, ale sympatickou hlavou. Krk má dlouhý a dobře osvalený stejně jako hřbet. Je to kůň masivní. Dlouhý, široký s pevnou kostrou. Jeho silné nohy mají někdy poněkud malá kopyta. Ocas nese vysoko.
Hannoverský kůň je jeden z nejlepších derezurních a skokových koní. Je ideálním jezdeckým koněm pro různá odvětví jezdeckého sportu.
Hannoverský kůň je velmi kvalitní. Vznikl v 18. století z koní mecklenburských, holštýnských a anglického plnokrevníka. Jeho chov je dnes viceméně státní záležitostí. V Hannoveru je chov koní s počtem 16000 chovných klisen největší na světě.
Hannover má prostorný krok, energický klus a pružný cval. Hannoverský kůň má též skokové schopnosti. Všechny chody jsou velice přesné. 

 

Český teplokrevník

Český teplokrevník je asi 155-165 cm visoký.Dříve představoval vícestranného koně pro zemědělství s převahou využití v tahu. Koně byli již většího rámce, robustní, avšak přitom úměrně ušlechtilí, s výrazně zlepšenou kvalitou fundamentu, než tomu bylo v předválečné době. Jeho chov s nástupem funkční přestavby struktury teplokrevného chovu postupně zanikal a byl - vlastně určitou formou přetvářecího křížení - převeden na moderní typ teplokrevníka, a to hannoverskými, trakénskými a plnokrevnými hřebci. Motivem zušlechtění tedy bylo vyšlechtit vícestranného teplokrevníka s převahou jezdeckého typu, a to pro široké využití ve sportovním ježdění.

Český teplokrevník je kůň s dobrou tělesnou konstitucí, mnohými znaky upomínajícími na kočárové předky, ale s proměnlivou mechanikou pohybu. Je dost dlouhověký, má dobrou povahu, je vytrvalý, skromný, poměrně nenáročný. Temperament je klidný, ale živý. Sloužil původně jako armádní jezdecký kůň a byl skutečně všestranný. Nyní se v chovu prosazuje více jezdecký typ.

Krk je štíhlý, ušlechtilý, široce nasazený na trup. Hlava je ušlechtilá. Trup je mohutně stavěný, široký rovný hřbet je delší, hrudník je dostatečně hluboký. Osvalení bérce je mohutné, je v souladu s celkovým dojmem, jímž působí poněkud robustní trup. Fundament nohou je silný, korektní, hlezna jsou dobře utvářená. Kopyta jsou pěkná, ale někdy se zdají trochu malá v poměru k velmi statnému tělu.

 

Lipicán

Lipicán je tak dokonale spojen se vídeňskou Špaňelskou školou, že si je téněř nelze představit jeden bez druhého. Ve skutečnosti se však tito bílí koně (jen zřídkakdy se vyskytnou vraníci, ryzáci nebo hnědáci) chovají skoro na celém území někdejší rakousko-uherské monarchie, a nejen pro potřeby vídeňské Špaňelské jezdecké školy v rakouském Piberu. Vzdor konfliktu v bývalé Jugoslávii se toto plemeno dosud chová v Lipici ve Slovinsku, odkud pochází a kde drsná vápencová divočina krasu podstatně ovlivnila jeho charakter a dala mu jméno.Chov Lipicána se však v posledních desetiletích rozšířil do mnoha evropských zemí a rovněž i do Ameriky a Austrálie.

Lopatka je svalnatá, poněkud strmější, ale má odpovídající sklon pro využití koně v zápřeží i pod sedlem.

Hlava je obvykle velice hezká,mírně klabonosá a pěkně zavěšená na krku. Někdy se ve výrazu hlavy projevuje arabský vliv, ale většinou je celkov dojem špaňelský.

Nohy jsou silné a kostneté, u starších typů někdy s holeními kostmi delšími a kratším předloktím. Kopyta jsou tvrdá, pěkně utvářená.

Lipicáni byli původně určeni hlavně k jezdeckému využití, poté teprve ke kočárové službě. Nyní patří k nejpopulárnějším koním do lehké zápřeže v Evropě.

 

Anglický plnokrevník

Anglický plnokrevník je nejrychlejší a nejcennější plemeno na světě. Je to kůň pocházející z Anglie o kohoutkové výšce kolem 170 cm. Je známý svou bojovou, odvážnou a aktivní povahou. Vzhledově je plnokrevník ušlechtilý, silný, svalnatý a elegantně stavěný kůň. Hlavu má ušlechtilou s rovným profilem. Dlouhý krk přechází ve výrazný kohoutek. Hřbet je kratší s dobře stavěnou, silnou zádí. Pod jemnou kůží jsou dobře vidět cévy.
Anglický plnokrevník se pro svůj rychlý trysk nejvíce uplatňuje v dostihovém sportu.Uplatnění ale najde i v drezuře, skocích a při lovu.
Zakladatelé chovu anglického plnokrevníka (17. a 18. století) byli tři hřebci arabského původu: Byerey Turk, Darley Arabian a Godolphin Barb. Tito tři hřebci byli kříženi s domácími dostihovými klisnami. Kůň se může nazývat plnokrevník pouze tehdy, pokud všichni jeho předkové pocházejí z koní, kteří jsou zapsáni v hlavní plemenné knize v Anglii.
Anglický plmokrevník se používá všude na světě ke zlepšení a zušlechťování různých plemen koní.

 

Fríský kůň

Fríský kůň je 155 až 165 cm vysoký kůň pocházející z Nizozemí z provincie Friesland. Je krotký, energický, ochotný, pracovitý, věrný a citlivý. Frís je elegantní vraník s bohatou hřívou a ocasem. Bíle odznaky nejsou povoleny. Pouze malá hvězdička se může tolerovat. Má jemnou hlavu, dlouhý, vzpřímený a krásně klenutý krk. Nohy má kratší s bohatým rousem na spěnkách. Nápadné je držení těla.
Frísani se využívají jako kočároví koně, ale jsou také vhodní pro vysokou drezurní školu. V klusu je kůň nápadný vysokou kolenní akcí.
Fríský kůň je staré plemeno, které bylo používáno již před 3000 lety ve Starém Římě. Mechanizace zemědělství zapříčinila, že byl fríský kůň téměř vyhuben. Založení plemenné knihy v roce 1879 ho však zachránilo.

 

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář